Gå videre til innhold
Av: Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.
Av: Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.

Blogginnlegg -

Mind the (tech) gap

I Norge har vi det aller meste. Vårt digitale samfunn lar oss leve enklere, raskere og billigere. Men samtidig som de fleste av oss får det bedre, faller andre utenfor.

I en ny undersøkelse ba vi nordmenn ta stilling til påstanden: «Jeg synes det er vanskelig å henge med på den teknologiske utviklingen». Dessverre svarte så mange som hver tredje nordmann at de var enig. Har vi fått et teknologisk klasseskille i Norge?
Teknologiske klasseskiller oppstår når folk mangler kunnskap om eller tilgang til digitale verktøy. Gapene er mange. Det kan være eldre som føler at teknologien løper fra dem, barn fra vanskeligstilte familier som ikke har tilgang til teknologien de trenger, eller personer med nedsatt funksjonsevne som hindres i å ta i bruk ny teknologi.

FNs tiende bærekraftsmål er å redusere ulikhet. Dersom vi skal klare å utjevne de teknologiske ulikhetene, trenger vi å vite mer om hvilke løsninger som virkelig monner. Det er rimelig at disse løsningene kommer fra aktører som daglig treffer dem som sliter med teknologi. Det vil ikke bare si offentlige skoler og tjenester, men også privat sektor.Det har skjedd mye oppløftende allerede. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å finne en felles måte å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på, så vi alle kan dra i samme retning. I tillegg bidrar private aktører som Telenor og DNB, og ideelle organisasjoner som Røde Kors. Vi i Elkjøp vil også bidra. Samtidig erkjenner vi at vi kun er en liten del av løsningen.

I utgangspunktet er de fleste nordmenn med på en fantastisk teknologisk reise som bedrer deres hverdag. Men etterlatt på perrongen står en gjeng som ikke fikk med seg at reisebilletten kun er tilgjengelig via app. Vi har et felles ansvar for å få alle ombord.

Related links

Emner

Pressekontakt

Marius Klemo

Marius Klemo

Pressekontakt Head of Brand & Digital

Relatert innhold

Vi gir tilgang til den fantastiske verden av teknologi

Elkjøp Nordic er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte varer og tjenester for 49,8 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

Konsernet har detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

Elkjøp Norge hadde en omsetning på omsetning på 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge består Elkjøp av 153 butikker, hvor 37 av disse er Elkjøp Phonehouse. I tillegg har kjeden også to butikker på Gardermoen.

Elkjøp ble dannet i 1962, opprinnelig som et samarbeid mellom 33 frivillige handlere. Da - som nå - ligger mye av suksessen i en sterk bedriftskultur. I dag jobber det over 3000 medarbeidere i Norge mot et felles mål: Å gi våre kunder god verdi for pengene sine, samt en enkel og hyggelig handel.

Elkjøp-konsernet er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Elkjøp Norge
Nydalsveien 12b
0484 Oslo
Norway