Gå videre til innhold
En av Gasums gassdrevne Volvo-lastebiler foran Elkjøps nordiske distribusjonssenter i Sverige
En av Gasums gassdrevne Volvo-lastebiler foran Elkjøps nordiske distribusjonssenter i Sverige

Pressemelding -

Elkjøp samarbeider med Gasum og Volvo om grønnere transport

Elkjøp, Volvo Lastebiler og Gasum går nå inn i en testperiode der Elkjøps transportpartnere skal kjøre deler av transportene fra selskapets nordiske distribusjonssenter i Jönköping, Sverige på flytende biogass. Testen er en del av forberedelsene til Elkjøps nye transportavtaler, som fra og med våren 2020 setter krav om at deler av lastebilparken skal gå på fossilfrie drivstoff.

– Vi har bestemt oss for at vi skal være ledende også innenfor transportområdet. Bra logistikk handler ikke bare om å levere produktene til rett sted og rett tid til rett kostnad. Vi vil at det også skal gjøres med så liten negativ påvirkning som mulig på vårt felles miljø, samtidig som det ikke bidrar til å utsette folk for fare eller utnytter mennesker. Dette er noe vi har hatt fokus på siden 2015, da vi lanserte konseptet «Logistikk med hjertet» Testen med biogassdrevne lastebiler er viktig for at vi skal kunne ta neste steg og senke utslippene fra langtransporter, og bidra til å nå EU-målene i 2030, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp.

Når Elkjøp nå går inn i nordiske forhandlinger om nye transportavtaler våren 2020, kommer et av kravene til å være at deler av lastebilflåten skal drives av fossilfri drivstoff, der blant annet biogass er et alternativ. En muliggjørende faktor til dette er Gasums satsning på et nordisk stasjonsnett på 50 stasjoner til og med 2020. En av disse skal plasseres i Torsvik, rett ved Elkjøps nordiske distribusjonssenter.

– Når toneangivende selskaper som Elkjøp går i bresjen for bærekraftig transport, må vi være der med infrastrukturen som trengs for å kunne tilby et renere energialternativ, sier Mikael Antonsson, Country Manager Traffic i Gasum.

Biogass reduserer CO2- og partikkelutslipp, samt bidrar til en sirkulær økonomi. Sammenlignet med tilsvarende dieselbiler, slipper Volvos biogasslastebil 95 prosent mindre CO2, ca 40 prosent mindre NOx og 95 prosent færre partikler. 

- Volvo har gjennom mange år fokusert på utvikling av effektive og miljøvennlige alternativer til diesel som drivstoff. Vår FH og FM LNG/LBG er et fullverdig alternativ til kunder innen regional- og langtransport, med samme ytelse og rekkevidde som en tilsvarende diesel bil. Ved bruk av LBG og HVO er kjøretøyet 100 % klimanøytralt fra et tank til hjul perspektiv, og våre analyser viser at biogass har størst potensial som erstatning for diesel i regional- og langtransporten frem mot 2030, sier Gunnar Brattli, salgsdirektør i Volvo Norge AS. 

Biogass utvinnes av organisk avfall, og i produksjonsprosessen skapes dessuten økologisk biogjødsel som et biprodukt. Dette bidrar til den sirkulære økonomien.

Volvo Lastebilers gassbiler drives av 100 prosent flytende biogass, noe som gir helt fossilfri transport. I dag kjører det 70-100 daglige transporter fra hovedlageret i Jönköping til mer enn 250 destinasjoner over hele Norden, både direkte til butikker og transporthubs i hele Norden. Håpet er at testen skal bidra til reelt reduserte utslipp, uten at det har noen negativ innvirkning på leveransen.

Logistikk med hjertet

Elkjøps nordiske transportløsninger skal holde rett nivå av sikkerhet, kvalitet og service. I tillegg er det er også et sterkt fokus på det som Elkjøp kaller ” Logistikk med hjertet” – det vil si sosialt ansvar.

Her stilles krav til at alle sjåfører som kjører for Elkjøp fra det nordiske distribusjonssenteret skal ha lønn tilsvarende nordiske kollektivavtaler, krav på at sjåførene snakker et nordisk språk eller engelsk, samt krav på sikkerhet og miljø. Hver transports CO2-utslipp måles og følges opp. Neste skritt er å senke utslippene fra langtransporter ved hjelp av fossilfritt drivstoff, for å kunne nå EU-målene innen 2030.

Related links

Emner

Kategorier


Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 37,3 milliarder i regnskapsåret 2017/18. Driftsresultatet var NOK 1.115 millioner.

Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøyene, med hovedforankring rundt stormarkedskonseptet.

Alle de 400 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra egen distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping på 107.000 kvadratmeter.

Ca 11.000 ansatte er sysselsatt i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons Carphone - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Pressekontakt

Madeleine Schøyen Bergly  Kommunikasjonssjef, Elkjøp Norge

Madeleine Schøyen Bergly Kommunikasjonssjef, Elkjøp Norge

Pressekontakt Vi skal gjøre det vi kan for å svare deg så fort som mulig i din mediehenvendelse. Er du kunde og trenger hjelp, ber vi deg kontakte vårt kundesenter som er best rustet til å hjelpe deg. 95703597
Stina Winther

Stina Winther

Pressekontakt Bærekraftsansvarlig og kommunikasjonsrådgiver

Vi gir tilgang til den fantastiske verden av teknologi

Elkjøp Nordic er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte varer og tjenester for 49,8 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

Konsernet har detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

Elkjøp Norge hadde en omsetning på omsetning på 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge består Elkjøp av 153 butikker, hvor 37 av disse er Elkjøp Phonehouse. I tillegg har kjeden også to butikker på Gardermoen.

Elkjøp ble dannet i 1962, opprinnelig som et samarbeid mellom 33 frivillige handlere. Da - som nå - ligger mye av suksessen i en sterk bedriftskultur. I dag jobber det over 3000 medarbeidere i Norge mot et felles mål: Å gi våre kunder god verdi for pengene sine, samt en enkel og hyggelig handel.

Elkjøp-konsernet er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Elkjøp Norge
Nydalsveien 12b
0484 Oslo
Norway