Gå videre til innhold
 Elkjøp Norge informerte i dag om at det er en krevende tid for varehandelen, også for elektronikkjeden. Foto: Elkjøp Norge
Elkjøp Norge informerte i dag om at det er en krevende tid for varehandelen, også for elektronikkjeden. Foto: Elkjøp Norge

Pressemelding -

Elkjøp-sjef: - Vi er inne i en krevende periode

Elektronikkbransjen påvirkes i dagens marked for varehandel, og dette fører til at Elkjøp nå må ta ytterligere grep for å tilpasse driften og kostnadsnivået i selskapet.

Administrerende direktør Linda Frid Andresen forteller at det i 2022 ble gjort en rekke tiltak for å redusere kostnader og effektivisere driften i Elkjøp – men at dette dessverre ikke har vært nok.

- Det er en krevende tid for varehandelen, med en ekstrem situasjon på pris og margin. Svak krone, lavere etterspørsel og høye varelagre har resultert i at driftsresultatet er under press. Vi er inne i en krevende periode og vi må forberede oss på at markedet vil være utfordrende lenger enn forventet. Det gjør at vi ikke kan ha like mange i jobb som i normale tider, sier Frid Andresen.

Omorganiserer og tilpasser bemanningsnivået

Nå ser Elkjøp seg nødt til, etter en grundig beslutningsprosess, å omorganisere og tilpasse bemanningsnivået i noen av sine butikker og på hovedkontoret i Nydalen, samt avvikling av driften i noen få butikker. Personalkostnadene skal justeres med anslagsvis 12 %.

- Det er en tøff beskjed for våre ansatte å få og en krevende beslutning for Elkjøp å ta som selskap. Jeg har stor forståelse for uroen dette skaper, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å hjelpe og støtte medarbeiderne våre i tiden som kommer. Det er det viktigste vi gjør nå, forteller hun.

Igangsetter rask prosess

- Det er for tidlig å si noe konkret om hvor mange årsverk som vil bli direkte berørt av endringene. Vi ønsker nå å gjennomføre en god prosess med en kompetansekartlegging av alle ansatte, og deretter drøftelsesmøter, hvor målet er at vi skal konkludere så snart som mulig for å sikre at dette ikke blir en langdryg prosess, opplyser Frid Andresen.

Alle som blir berørt av endringene, vil bli vurdert til andre oppgaver i selskapet så langt det lar seg gjøre og vil få tett oppfølging og hjelp med jobbsøking og videre karriere.

- Tiltakene skal på sikt bidra til å trygge posisjonen vår som markedsleder, samtidig som selskapet opprettholder handlingsrommet vi trenger for å være innovative i en bransje og i et marked som er preget av å være i omfattende endring, avslutter Frid Andresen.


Elkjøp Norge omsatte varer og tjenester for over 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge har vi i dag 153 butikker fordelt på egeneide butikker og Franchiseeiere.

I Elkjøp Norge er vi over 3000 ansatte i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Konsernet har etablert detaljvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøyene.

Kontakter

Madeleine Schøyen Bergly

Madeleine Schøyen Bergly

Pressekontakt Kommunikasjonssjef
Anders Ringen

Anders Ringen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver

Vi gir tilgang til den fantastiske verden av teknologi

Elkjøp Nordic er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte varer og tjenester for 49,8 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

Konsernet har detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

Elkjøp Norge hadde en omsetning på omsetning på 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge består Elkjøp av 153 butikker, hvor 37 av disse er Elkjøp Phonehouse. I tillegg har kjeden også to butikker på Gardermoen.

Elkjøp ble dannet i 1962, opprinnelig som et samarbeid mellom 33 frivillige handlere. Da - som nå - ligger mye av suksessen i en sterk bedriftskultur. I dag jobber det over 3000 medarbeidere i Norge mot et felles mål: Å gi våre kunder god verdi for pengene sine, samt en enkel og hyggelig handel.

Elkjøp-konsernet er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Elkjøp Norge
Nydalsveien 12b
0484 Oslo
Norway