Gå videre til innhold
Sammen ønsker Elkjøpfondet & SOS-barnebyer å bidra til at færre barn og unge faller utenfor det digitale samfunnet. Foto: SOS-barnebyer.
Sammen ønsker Elkjøpfondet & SOS-barnebyer å bidra til at færre barn og unge faller utenfor det digitale samfunnet. Foto: SOS-barnebyer.

Pressemelding -

Elkjøpfondet og SOS-barnebyer har delt ut over 350.000 kroner i utstyr og midler

1 av 5 nordmenn svarer i Elkjøps Teknotrøbbel-undersøkelse at de opplever å gå glipp av ting fordi de mangler tilgang til teknologi. Mange tror også at barn som mangler gamingutstyr lettere faller utenfor sosialt. Utfordringene rundt digitalt utenforskap blir ikke mindre, og SOS-barnebyer og Elkjøpfondet tar derfor grep gjennom sitt prosjekt «Digital village».

– Vi vet at teknologi, internett og sosiale medier er med på å forme identitet og bringe mennesker sammen, i tillegg til at det skaper arbeidsmuligheter. Barn og unge som ikke har tilgang til digitalt utstyr, er dårligere rustet for fremtiden. Vårt samarbeid med Elkjøpfondet gjør at vi kan nå ut til flere av de mest sårbare familiene i Norge og sørge for at de får lik tilgang til teknologi, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

I Elkjøps årlige Teknotrøbbel-undersøkelse svarer 28 prosent at de mener at tilgang til og kunnskap om teknologi har skapt et klasseskille i dagens samfunn. Mer enn én av tre svarer også at teknologi er så kostbart at det er vanskelig å henge med i utviklingen. Målet med samarbeidet mellom Elkjøpfondet og SOS-barnebyer er at de som trenger det mest skal få tilgang til digitalt utstyr.

Til nå har Elkjøpfondet og SOS-barnebyer delt ut 356.000 kroner i utstyr og midler, og det er gitt støtte til gamingtiltak i ungdomsklubber, samt telefoner, nettbrett og datamaskiner til familier. Ambisjonen er at prosjektet skal nå ut til enda flere det neste året.

– Det er givende å se hva vi har fått til på bare ett år. Gjennom felles innsats har flere hundre barn og ungdommer fått tilgang til digitalt utstyr via ungdomsorganisasjoner og kommuner som SOS-barnebyer jobber med, sier Stina Winther, bærekraftansvarlig i Elkjøp Norge og som har hovedansvaret for Elkjøpfondet.

Utvidet gamingtilbud sikrer møteplass for barn og unge

Det har hittil blitt delt ut digitalt utstyr til to ungdomsklubber i Oslo og en i Drammen; Riverside på Grønland, Aktivitetshuset K1 på Tøyen og Forandringshuset i Drammen.

– Gjennom SOS-barnebyer og Elkjøpfondet fikk vi utvidet gamingtilbudet vårt på en måte vi i utgangspunktet ikke hadde ressurser til. Vi har tro på at et attraktivt, trygt og gratis gamingtilbud vil bidra til at ungdommer som har følt seg isolerte under pandemien kommer seg ut og fysisk møter jevnaldrende med felles interesser, sier Siri Graff, teamleder hos Riverside ungdomshus.

En av fem svarer i Elkjøp sin undersøkelse at de tror at mange barn faller utenfor sosialt fordi de mangler viktig utstyr til gaming. Forandringshuset og Aktivitetshuset K1 har derfor også brukt støtten til å utvide sine gamingtilbud.

– Vi har sett interessen barn og unge har for gaming, men også hvordan flere ikke får mulighet til å utforske denne interessen siden det er for dyrt. Vårt tilbud lar barn og unge utforske gaming, og ikke minst utvide sitt sosiale nettverk gjennom gamingen, sier Marianne Groven, administrasjonsleder hos Forandringshuset.

– Vi ser også at det virker utjevnende og integrerende fordi barna som kommer til oss liker å sosialisere med barn fra andre områder fordi de har gamingen felles, sier Kjersti Skar, fagkonsulent hos Aktivitetshuset K1.

«Ingen barn alene»

I takt med at digitaliseringen av verden øker, øker også risikoen for at flere barn og unge faller utenfor. Ifølge Cicilie Asbøll, kommunikasjonsrådgiver i SOS-barnebyer, kan ikke SOS-barnebyer løse dette oppdraget alene.

– Vi er avhengige av å knytte til oss samarbeidspartnere som ikke bare har midler, men viktig kunnskap og erfaring som kan bidra til å løse de utfordringene barn og unge står overfor. Et trepartssamarbeid som vi har med Elkjøpfondet, der også statlige og kommunale tjenester gjennom barnevernstjenester, ungdomsklubber og aktivitetshus er involvert, er en nødvendig og effektiv modell for å sammen løse de utfordringene vi står overfor, sier Asbøll.

Emner


Elkjøp Norge omsatte varer og tjenester for over 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge har vi i dag 153 butikker fordelt på egeneide butikker og Franchiseeiere.

I Elkjøp Norge er vi over 3000 ansatte i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Konsernet har etablert detaljvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøyene.

Kontakter

Madeleine Schøyen Bergly

Madeleine Schøyen Bergly

Pressekontakt Kommunikasjonssjef
Anders Ringen

Anders Ringen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver

Vi gir tilgang til den fantastiske verden av teknologi

Elkjøp Nordic er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte varer og tjenester for 49,8 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

Konsernet har detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

Elkjøp Norge hadde en omsetning på omsetning på 15,15 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/2021.

I Norge består Elkjøp av 153 butikker, hvor 37 av disse er Elkjøp Phonehouse. I tillegg har kjeden også to butikker på Gardermoen.

Elkjøp ble dannet i 1962, opprinnelig som et samarbeid mellom 33 frivillige handlere. Da - som nå - ligger mye av suksessen i en sterk bedriftskultur. I dag jobber det over 3000 medarbeidere i Norge mot et felles mål: Å gi våre kunder god verdi for pengene sine, samt en enkel og hyggelig handel.

Elkjøp-konsernet er eid av britiske Currys - en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Elkjøp Norge
Nydalsveien 12b
0484 Oslo
Norway